Wednesday, November 25, 2009

Bukan Islam Masuk Masjid...? Boleh ke?Majoriti ulama bersepakat bukan Islam TIDAK BOLEH memasuki Masjidil Haram, namun dengan agak ketara mereka berbeza ijtihad dalam menentukan hukum bagi masjid-masjid yang lain.

Namun demikian, majoriti ulama silam dan kontemporari dilihat MENGHARUSKAN bagi masjid-masjid biasa dengan syarat-syarat tertentu seperti :-

1) Mestilah dengan izin umat Islam atau badan berkuasa Islam bagi masjid berkenaan.

2) Mestilah mempunyai sebab yang munasabah untuk memasukinya sama ada untuk mendengar penerangan berkenaan Islam, mendaftar sesuatu, bertanya, melihat dan mempelajari cara ibadah umat Islam dan yang seumpamanya.

3)Mereka mestilah menghormati seluruh keadaan dan alatan masjid, tidak membuat kebisingan dan memakai pakaian yang sesuai seperti menutup aurat bagi wanitanya yang izin memasuki masjid.

(untuk perbincangan terperinci - rujuk www.zaharuddin.net)

No comments: